Φωτογραφίες

1ο Συμπόσιο Εθελοντικών Ομάδων (Σκοτίνα)

Ασκήσεις - Καλύψεις

Ασκήσεις στον Όλυμπο

Άσκηση (Βέροια)

Βαλκανική Πλατεία (2015)

Δενδροφύτευση

Εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ

Διάφορες Δράσεις