Οι Δράσεις της Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ. στο διαδίκτυο!

cover photo

Στο greenagenda.gr ανέβηκε άρθρο σχετικά με την δράση ανακύκλωσης της Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ.

Μπορείτε να διαβάστε το άρθρο εδώ.

Τους ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Οι δράσεις μας συνεχίζουν!

Το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας είναι να γίνετε εθελοντής.