Επιφυλακή ενόψει κακοκαιρίας (12/2/2021)

Από την Παρασκευή 12/2 το απόγευμα ολόκληρος ο μηχανισμός της Ε.Δ.ΟΜ.Α.Κ. τίθεται σε 24ωρη επιφυλακή.

Περισσότερες πληροφορίες για της υπηρεσίες στο κέντρο επιχειρήσεων της επόμενες μέρες.

Μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις ιδιαίτερα στην περιοχή των Πεύκων.